چشم های پنجره بر پای جاده دوخته


جمعه ها چشم انتظاری را به ما آموخته


تا غروبِ جمعه نامت را به لب می آوریم


این دهان از سوزِ آهِ سینه قبلش سوخته


اللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1398/06/1 | 06:33 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

ای وارثِ غدیر بیار التیام را


پایان بده به شیعه غم ناتمام را


روزِ ظهور، پرچمِ حیدر به دستِ توست


داد از غدیر، حق به نبی این پیام رااللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1398/05/25 | 06:47 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

عمرِ ما ابر است و دنیا مثلِ باد


دل نباید بست بر دنیا زیاد


بار الها آن عزیزِ در سفر


از بلاهای زمان محفوظ باداللهم عجل الولیک الفرجتاریخ : 1398/05/18 | 07:43 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

ما با امید زنده و با یأس مرده ایم


امّیدِ ما تویی و به تو دل سپرده ایم


شرمنده ایم یادِ تو را غایب از نظر


غیر از غروبِ جمعه به جایی نبرده ایم


اللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1398/05/11 | 06:40 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

در قابِ جهان جلوه ی رخسارِ تو خالی است


در چشمِ زمین لحظه ی دیدارِ تو خالی است


از سیصد و سیزده نفر یارِ به راهت


جای ردپای چند نفر یارِ تو خالی استاللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1398/05/4 | 07:12 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات
تعداد کل صفحات : 92 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...