دلنوشته های مهدوی خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود ز دام خال سیاهش کسی رها نشود خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود جواب ناله ی ما را نمیدهد دلبر خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود شنبده ام که از این حرف،یار خسته شده خدا کند که به اخراج ما رضا نشود مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست خدا کند که مریضی من دوا نشود... http://montazer313mard.mihanblog.com 2018-04-23T11:49:42+01:00 text/html 2018-04-20T13:30:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم شعبان ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/680 <p>شعبان رسیده مجلسِ شادی به پا کنید </p> <p>شادی به یُمنِ مَقدمِ خونِ خدا کنید </p> <p>شعبان دوباره تا نرسیده به نیمه اش </p> <p>بهرِ ظهورِ حضرتِ مهدی دعا کنید </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-04-13T13:05:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم دینِ پیامبر ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/679 <p><strong>دین را بیا مثلِ پیمبرها بیاور</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>اسلام را از کعبه یادِ ما بیاور</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ظلم و تباهی کلِ دنیا را گرفته</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>آقا بیا و حالِ ما را جا بیاور</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-04-06T12:19:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم لوای عشق ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/678 <p><strong>آیا رواست پیشِ تو از غیر دم زدن؟</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تنها دم از تو جمعه فقط در قلم زدن؟</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>وقتِ ظهور و جلوه یار و لوای عشق</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>یا رب خوش است زیرِ لوایش قدم زدن</strong> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-03-30T14:45:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم مردِ روزگار ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/677 <p>الا که مردترین مردِ روزگار تویی </p> <p><br> </p> <p>برای این دلِ آشفته ام قرار تویی </p> <p><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">اگر چه جمعه فصلِ بهار آمده حیف</span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p>تو نیستی و خزان است چون بهار تویی </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-03-23T14:08:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم سال ِ نو ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/676 <p>سالِ نو در حرمِ یار چه حالی دارد </p> <p><br> </p> <p>آنکه با مهدی زهراست چه سالی دارد </p> <p><br> </p> <p>نو شده دفترِ تقویم ولی روزِ تو را </p> <p><br> </p> <p>بینِ اوراقِ خودش حیف که خالی دارد </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-03-16T14:20:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم عیدِ نوروز ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/675 <p>بهار میرسد اما هوا بهاری نیست </p> <p><br> </p> <p>درونِ سینه به جز حسِ بیقراری نیست </p> <p><br> </p> <p>بدونِ روی تو اصلا چه عیدِ نوروزی ؟ </p> <p><br> </p> <p>به جز ظهورِ تو از عالم انتظاری نیست </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-03-09T13:37:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم روزِ مادر ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/674 <p>روزِ میلادِ عزیزش ، روزِ مادر میشود </p> <p><br> </p> <p>فاطمه با لطفِ حق ، تفسیرِ کوثر میشود </p> <p><br> </p> <p>با دعای مادرت خورشیدِ پنهانِ پشتِ ابر </p> <p><br> </p> <p>زودتر روزِ ظهورِ تو میسر میشود </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-03-02T14:19:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم آه ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/673 <p>گم کرده ایم در وسطِ ازدحام...آه </p> <p><br> </p> <p>مانده است بی جواب سلامِ امام...آه </p> <p><br> </p> <p>آیا کسی به یادِ تو بود و به بغض گفت </p> <p><br> </p> <p>این جمعه هم بدونِ شما شد تمام...آه </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-02-23T11:53:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم دلِ طوفان زده ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/672 <p>غم در دلِ طوفان زده ام کم شدنی نیست </p> <p><br> </p> <p>بی جلوه ات آرامشِ عالم شدنی نیست </p> <p><br> </p> <p>هر جمعه شده دلخوشی ام دیدنِ رویت </p> <p><br> </p> <p>با روی سیاهم ولی یک دم شدنی نیست </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-02-16T12:05:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم دم به دم ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/671 <p>گل میکند به پیرهنش لاله دم به دم </p> <p><br> </p> <p>مادر نماندنی است ، به قَدِّ خَمَش قسم </p> <p><br> </p> <p>یا صاحب الزمان به گمانم نشسته ای </p> <p><br> </p> <p>بالای قبرِ مخفیِ بانوی بی حرم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-02-09T12:25:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم انتظارِ یار ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/670 <p>از حالِ همسایه خبر وقتی نداریم </p> <p><br> </p> <p>هنگامِ سختی همه سختی نداریم </p> <p><br> </p> <p>چون انتظارِ یار راحت یادمان رفت </p> <p><br> </p> <p>پس سرنوشتی غیرِ بدبختی نداریم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-02-02T13:21:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم شبیه فاطمه ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/669 <p>وقتی امام بی کس و بی احترام ماند </p> <p><br> </p> <p>باید شبیهِ فاطمه پایِ امام ماند </p> <p><br> </p> <p>یا صاحب الزمان همه شرمنده توییم </p> <p><br> </p> <p>یاریِ ما همیشه به حدِ کلام ماند </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-01-26T11:43:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم خونسرد ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/668 <p>بیمارِ عشقِ تو که درمانی ندارد </p> <p><br> </p> <p>ابری است حالِ ما و بارانی ندارد </p> <p><br> </p> <p>این جمعه ها خونسرد در حالِ عبورند </p> <p><br> </p> <p>انگار هجرانِ تو پایانی ندارد </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-01-19T13:23:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم روی خجل ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/667 <p>آلوده ترین جای جهان است دلِ ما </p> <p><br> </p> <p>با حُبِٓ تو هر چند سرشته است گِلِ ما </p> <p><br> </p> <p>هر جمعه که بی یادِ تو در حالِ عبور است </p> <p><br> </p> <p>ماییم و پریشانی و روی خجلِ ما </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-01-12T14:52:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم سرچشمه ی باران ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/666 <p>سر منشاء هر خیری سرچشمه ی باران هم </p> <p><br> </p> <p>جمعه شد و یادِ تو این عبدِ پشیمان هم </p> <p><br> </p> <p>تا کِی تو و این دوری؟ تا کِی من و مَهجوری؟ </p> <p><br> </p> <p>ای کاش به سر آید با تو غمِ هجران هم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-01-05T13:35:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم فتنه ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/665 <p>هر جا که بر پا فتنه ای و معضلی باشد </p> <p><br> </p> <p>راه نجاتش پیروی از یک ولی باشد </p> <p><br> </p> <p>جان ها به قربانِ ولی امرِ این دوران </p> <p><br> </p> <p>رهبر فقط باید از اولاد علی باشد </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-29T13:18:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم انتظارِ یاری ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/664 <p>گر چه سینه جمعه ها در یادِ آن غائب گم است </p> <p><br> </p> <p>مرغِ دل امروز گاهی مشهد و گاهی قم است </p> <p><br> </p> <p>آی مردم وقت تنگ و سینه تنگ و راه دور </p> <p><br> </p> <p>یارِ ما در انتظارِ یاریِ ما مردم است<br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-22T13:33:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم زلزله ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/663 <p>زلزله پیش از آنیکه به جانی بخورد </p> <p><br> </p> <p>کاشکی این دلِ ما نیز تکانی بخورد </p> <p><br> </p> <p>عمرِ ما نیست به اندازه ی یلدا ای کاش </p> <p><br> </p> <p>که به دردت دلِ آشفته زمانی بخورد </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-15T13:47:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم تقویم ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/662 <p>ما به دنیای بدونِ تو همه سرگرمیم </p> <p><br> </p> <p>انتظارِ تو و جمعه شده حذف از تقویم </p> <p><br> </p> <p>مرد آن است که در یاریِ تو مثلِ حسین </p> <p><br> </p> <p>جانِ ناقابل خود را بنماید تقدیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-08T13:40:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم محال ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/661 <p>دیدارِ تو با چشمِ گنهکار محال است </p> <p><br> </p> <p>یاریِ تو با این دلِ بیمار محال است </p> <p><br> </p> <p><span style="font-size: 14px; line-height: 1.6em; background-color: initial;">هر جمعه به خود گفتم اگر یار ... ولی حیف</span> </p> <p><span style="font-size: 14px; line-height: 1.6em; background-color: initial;"><br></span> </p> <p>وصلِ منِ عصیان زده با یار محال است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-12-01T13:39:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم شعله ور ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/660 <p>ای جمعه دوباره شعله ور آمده ای<br> </p> <p><br> </p> <p>مانند همیشه در به در آمده ای </p> <p><br> </p> <p>این هفته هم آمده غروب ، ای جمعه </p> <p><br> </p> <p>از صاحبِ خویش بی خبر آمده ای </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-11-24T12:40:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم آشنا ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/659 <p>ای آشنا،غریبی ات مرا رها نمیکند </p> <p><br> </p> <p>کسی به جز تو جمعه ها به ما دعا نمیکند </p> <p><br> </p> <p>در انتظارِ بانگِ تو کنارِ خانه ی خدا </p> <p><br> </p> <p>نشسته ایم جمعه و کسی صدا نمیکند </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-11-17T13:40:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم صفر رفت ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/658 <p>ای سفر کرده صفر رفت بیا آقاجان </p> <p><br> </p> <p>به نبی و حسن و هم به رضا آقاجان </p> <p><br> </p> <p>ما دوماه هست عزادارِ غمِ اربابیم </p> <p><br> </p> <p>قسمتم کن حرمِ کرب و بلا آقاجان </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-11-10T13:17:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم مسیرِ اربعین ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/657 <p>در مسیرِ اربعین یادِ تو همپای همه است </p> <p><br> </p> <p>ذکرِ "اللهم عجل" روی لبهای همه است </p> <p><br> </p> <p>اربعین، پای پیاده، از نجف تا کربلا </p> <p><br> </p> <p>با شما راهی شدن، این اوجِ رویای همه است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک فرج </p> text/html 2017-10-27T14:35:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم حاشا ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/656 <p><strong>کِی نقاب از چهره میگیری تماشایت کنیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>تا به کِی هر جمعه با ندبه تمنایت کنیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>آن زمانی که بیایی آنقدر ما غافلیم</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ترسم از آن است آقاجان که حاشایت کنیم</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-10-20T13:04:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم دلتنگیِ غروب ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/655 <p><strong>باز آمده است جمعه و دلتنگی و غروب</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>غم را بگیر از دلِ ما کاشف الکروب</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>ما را خیالِ وصلِ تو کرده است سر به راه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>حالِ بدِ مرا به نگاهی نما تو خوب</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-10-13T13:11:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم قاصدک ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/654 <p><strong>باز هم قاصدک بی خبر آمد جمعه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>مثلِ هر هفته دل آشفته تر آمد جمعه</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>کاشکی یک خبری از تو می آمد اما</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بی گلِ روی تو آقا به سر آمد جمعه</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-10-06T13:01:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم غم ِ دوباره ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/653 <p><strong>هر جمعه با خیالِ تو دل پر شراره تر</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>در ماهِ غصه داریِ تو غم دوباره تر</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>با گریه گفت خواهرِ مَحمِل نشین : حسین</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>از پیرهن شده بدنت پاره پاره تر</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2017-09-29T12:39:00+01:00 montazer313mard.mihanblog.com خودم تک سوار ... http://montazer313mard.mihanblog.com/post/652 <p><strong>غروبِ جمعه شد و انتظار یادِ من آمد</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>دوباره غربتِ آن تک سوار یادِ من آمد</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بیا و روضه بخوان از غروبِ عاشورا</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>سرِ بریده ای و نیزه دار یادِ من آمد</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p>